Programati un apel confidential la 0768672660

Noi modificari ale Codului penal

02-08-2021

Ministerul Public a lansat marti, in dezbatere publica un nou si asteptat proiect de modificare a Legii nr. 286/2009 privid Codul Penal.

In expunerea de motive, Ministerul semnaleaza necesitatea unor completari aduse mai multor articole din Codul Penal ca urmare a declararii neconstitutionalitatii acestora.

Contacteaza-ne
Trimite

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal a intrat in vigoare la data de 1 februari 2014.

Ulterior acestei date, Curtea Constitutionala a fost sesizata in repetate randuri, semnalandu-se vicii de constitutionalitate, iar unele dintre acestea au fost admise.

Ulterior acestei date, Curtea Constitutionala a fost sesizata cu mai multe exceptii de neconstitutionalitate în legatura cu texte din acest act normativ, unele dintre aceste exceptii fiind admise.

Dintre deciziile de admitere a unor exceptii de neconstitutionalitate a unor texte din Codul penal pronuntate de Curtea Constitutionala, unele impun operarea unor interventii legislative prin care sa se realizeze punerea in acord a dispozitiilor legale declarate neconstitutionale cu Constitutia, asa cum a fost aceasta din urma interpretata prin deciziile respective ale instantei de contencios constitutional, potrivit dispozitiilor art. 147 alin. (1) din Constitutie. Pentru unele dintre deciziile de admitere a exceptiilor de neconstitutionalitate s-a realizat aceasta punere in acord cu dispozitiile Constitutiei, dar exista si decizii care nu au fost urmate de demersuri legislative cu acest scop.

Astfel Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

1. La articolul 35, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Infractiunea este continuata cand o persoana savarseste la diferite intervale de timp, dar in realizarea aceleiasi rezolutii, actiuni sau inactiuni care prezinta, fiecare in parte, continutul aceleiasi infractiuni.”

 

2. La articolul 129 alin. (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„b) daca masura educativa este privativa de libertate, iar pedeapsa este inchisoarea, se aplica pedeapsa inchisorii, care se majoreaza cu o durata egala cu cel putin o patrime din durata masurii educative ori din restul ramas neexecutat din aceasta la data savarsirii infractiunii comise dupa majorat. Pedeapsa astfel obtinuta nu poate depasi durata pedepsei rezultante aplicabile potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) daca ambele infractiuni ar fi fost comise dupa majorat.”

 

3. La articolul 155, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 „(1) Cursul termenului prescriptiei raspunderii penale se intrerupe prin indeplinirea oricarui act de procedura in cauza care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului.”

 

4. La articolul 297, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act prevazut de o lege, o ordonanta a Guvernului, o ordonanta de urgenta a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptarii acestuia, avea putere de lege ori il indeplineste cu incalcarea unei asemenea dispozitii legale, cauzand astfel o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.”

 

5. Articolul 298 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 298. Neglijenta in serviciu

Fapta functionarului public care, din culpa, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act prevazut de o lege, o ordonanta a Guvernului, o ordonanta de urgenta a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptarii acestuia, avea putere de lege ori il indeplineste cu incalcarea unei asemenea dispozitii legale si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.”

 

6. La articolul 334, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, tramvai, tractor agricol ori forestier neinmatriculat sau neinregistrat, potrivit legii, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

(2) Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, tramvai, tractor agricol ori forestier cu numar fals de inmatriculare sau inregistrare se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

(…)

(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tractarea unei remorci ale carei placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare au fost retrase ori a unui vehicul inmatriculat in alt stat, care nu are drept de circulatie in Romania, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.”

 

7. La articolul 335, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, a unui tramvai ori a unui tractor agricol sau forestier de catre o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al carei permis i-a fost retras sau anulat ori careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere in Romania se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.”

 

8. La articolul 336, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.”

 

9. Dupa articolul 336 se introduce un nou articol, articolul 3361, cu urmatorul cuprins:

„Art. 3361. Consumul de alcool sau de alte substante ulterior producerii unui accident de circulatie

 

(1) Fapta conducatorului unui vehicul de a consuma alcool sau alte substante psihoactive, dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pana la recoltarea probelor biologice, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

(2) Daca persoana aflata in una dintre situatiile prevazute in alin. (1) efectueaza transport public de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afla in procesul de instruire practica a unor persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Nu constituie infractiune consumul de substante psihoactive, dupa producerea accidentului de circulatie si pana la recoltarea probelor biologice, daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat, in cazul in care acestea sunt impuse de starea de sanatate sau de vatamarea corporala a conducatorului auto.”

 

 

Art. II.  

Articolul 19 din Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 18 aprilie 2014, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 19.

Persoana care are calitatea de martor, in sensul art. 2 lit. a) pct. 1, si care a comis o infractiune, iar inaintea sau in timpul urmaririi penale ori al judecatii denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit una dintre infractiunile prevazute la art. 2 lit. h) beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege.”

 

 

Art. III.

Legea nr.187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

1. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmatorul cuprins:

„(3) Dispozitiile art. 4 din Codul penal sunt aplicabile si atunci cand, in urma unei decizii a Curtii Constitutionale sau a unei decizii pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dezlegarea unei chestiuni de drept sau in solutionarea unui recurs in interesul legii, o fapta determinata nu mai intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni sau forma de vinovatie ceruta de aceasta.”

 

2. Articolul 238 se abroga.

 

 

Art. IV.

Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

1. La articolul 69, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Pot beneficia de vizita intima persoanele care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sunt condamnate definitiv si sunt repartizate intr-un regim de executare a pedepselor privative de libertate, respectiv sunt arestate preventiv in cursul judecatii;

b) exista o relatie de casatorie, dovedita prin copie legalizata a certificatului de casatorie sau, dupa caz, o relatie de parteneriat similara relatiilor stabilite intre soti;

c) nu au beneficiat de permisiunea de iesire din penitenciar in ultimele 3 luni anterioare solicitarii vizitei intime, in cazul persoanelor condamnate;

d) nu au fost sanctionate disciplinar pe o perioada de 6 luni, anterioara solicitarii vizitei intime, sau sanctiunea a fost ridicata in cazul persoanelor condamnate, iar in cazul persoanelor arestate preventiv in cursul judecatii in ultimele 30 de zile anterioare solicitarii;

e) participa activ la activitati si programe educationale, de asistenta psihologica si asistenta sociala ori la munca.”

 

2. La articolul 69, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41), cu urmatorul cuprins:

„(41) In cazul in care intre momentul aprobarii cererii si cel al acordarii dreptului detinutul nu mai indeplineste conditiile prevazute de alin. (1), vizita intima nu se acorda.”

 

3. La articolul 110 alineatul (1), literele b) si d) se abroga.

 

4. Dupa articolul 112 se introduce un nou articol, articolul 1121, cu urmatorul cuprins:

 

„Art. 1121. Vizita intima in cazul persoanelor retinute sau arestate preventiv aflate in centrele de retinere si arestare preventiva

(1) Pot beneficia de vizita intima persoanele arestate preventiv in cursul urmaririi penale care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) exista o relatie de casatorie, dovedita prin copie legalizata a certificatului de casatorie sau, dupa caz, o relatie de parteneriat similara relatiilor stabilite intre soti;

b) exista acordul procurorului care efectueaza urmarirea penala sau supravegheaza efectuarea urmaririi penale;

c) au trecut cel putin 60 de zile din momentul punerii in executare a masurii preventive privative de libertate sau al primirii in centru;

 d) nu au fost sanctionate disciplinar pe o perioada de 60 de zile anterioara solicitarii vizitei intime sau sanctiunea a fost ridicata;

e) participa activ la activitati de munca neremunerata.

(2) Dispozitiile art. 69 alin. (2) – (5) se aplica in mod corespunzator.”

 

 

Art. V.

„(1) In situatiile in care Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, este aplicabila ca lege penala mai favorabila, prin sintagma „indeplineste in mod defectuos” din cuprinsul art. 246 si art. 248 se intelege „indeplineste un act prin incalcarea unei legi, a unei ordonante a Guvernului, a unei ordonante de urgenta a Guvernului sau a unui alt act normativ care, la data adoptarii acestuia, avea putere de lege.”

(2) In situatiile in care Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, este aplicabila ca lege penala mai favorabila, prin sintagma „indeplinirea ei defectuoasa” din cuprinsul art. 249 se intelege „indeplinirea unui act prin incalcarea unei legi, a unei ordonante a Guvernului, a unei ordonante de urgenta a Guvernului sau a unui alt act normativ care, la data adoptarii acestuia, avea putere de lege.”